Oriënterend gesprek is gratis

Maak hier een afspraak
Cookie
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

 Telefonisch bereikbaar (lokaal tarief) van ma t/m vrij van 8:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Mijn hypotheek en pensioen

Besparen hypotheek nu en straks

Met onderstaande rekentool bieden wij het rapport ‘mijn hypotheek nu en straks’ aan. Hiermee krijg je inzicht krijgt in het benodigde inkomen (en de betaalbaarheidsrisico’s) voor jouw hypotheek op momenten als einde rentevaste periode, einde hypotheekrenteaftrek en pensionering. Hierbij zijn we uitgegaan van de huidige wettelijke leennormen. Maak nu een berekening.

Rekentool: mijn hypotheek nu & straks

Wat nu?

Geven de uitkomsten een goed beeld en kunnen wij ergens bij helpen?

 • Neem direct contact met ons op
 • Samen kijken we naar uw situatie
 • (Waar mogelijk) kijken we naar mogelijkheden om jouw situatie te verbeteren. Denk daarbij aan mogelijkheden zoals extra aflossen of het (gedeeltelijk) omzetten van jouw hypotheek.

  Let op:

  • In het rapport lees je de mogelijkheden om (indien nodig) om tijdig actie te ondernemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra aflossing(en) of een omzetting van de aflossingsvrije hypotheek naar een hypotheekvorm waarbij je maandelijks aflost.
  • De uitkomsten in dit rapport, zoals het hypotheekcijfer en de beoordeling van jouw hypotheeksituatie op verschillende momenten, zijn gebaseerd op de door jou ingevulde gegevens. Wij hebben op de door jou ingevoerde gegevens geen controle uitgevoerd.  De bevindingen in het rapport zijn tot stand gekomen door de door jou ingevoerde gegevens (van jou en eventueel jouw partner) op het gebied van inkomen, vermogen en woningwaarde te koppelen aan de huidige leennormen voor hypotheken. Zo zijn deze leennormen onder andere gebaseerd op een 'toetsrente' waarbij er wordt getoetst als ware de hypotheekrente 5% op momenten als einde rentevaste periode, pensionering, einde hypotheekrenteaftek en einde looptijd.

  Aflossingsvrije hypotheek en pensioen

  Een aflossingsvrije hypotheek klinkt mooi. Maar ook deze hypotheek zal in veel gevallen op de einddatum afgelost moeten worden. Wil je weten wat dit nu én in de toekomst voor jou betekent? Bereken met onze rekentool.

  Waar moet je over nadenken bij een aflossingsvrije hypotheek?
  Als je een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek hebt dan los je tijdens de looptijd van de hypotheek niet standaard af. Op zich prettig, want daarmee profiteer je optimaal van de hypotheekrenteaftrek (als je de hypotheek bent aangegaan vóór 1 januari 2013 of als je na deze datum de hypotheek onder de juiste spelregels hebt meegenomen naar een nieuwe woning of hebt overgesloten naar een andere geldverstrekker). Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn er echter wel enkele elementen om over na te denken:

  1. Rentepercentage
  Een aflossingsvrije hypotheek wordt niet verplicht tussentijds afgelost aan de geldverstrekker. Dat vormt een extra risico voor de bank. Daarom is de rente voor aflossingsvrije hypotheken vaak enkele tienden van procenten hoger dan voor lineaire of annuïtaire hypotheken.

  2. Verlengen hypotheek op einddatum mogelijk?
  Aan het einde van de looptijd van de hypotheek dien je de hypotheek (in principe) af te lossen. Dat geldt ook voor een aflossingsvrij leningdeel. De geldverstrekker kan toestaan dat je de lening aan het einde van de looptijd voortzet. Dit is echter een gunst en geen recht. Of je de lening voort kunt zetten hangt af van jouw (pensioen)inkomen aan het einde van de looptijd van je hypotheek, de restantschuld op de einddatum en de hypotheekregels die dan gelden. Onze hypotheekadviseur kan je hier meer inzicht in geven.

  3. Binnenkort met pensioen
  Ga je binnen 10 jaar met pensioen? Houd er dan rekening mee dat jouw inkomen bij pensionering lager is dan het huidige inkomen. Bij de acceptatie van een nieuwe hypotheek, bij verlengen of bij het aanpassen van de hypotheek kijkt de geldverstrekker naar jouw pensioeninkomen. Hierdoor is het maximael hypotheekbedrag dat je kunt lenen lager. Bereken het met onze rekentool.

  4. Waarde woning
  Op de einddatum van jouw hypotheek kijkt de geldverstrekker bij een mogelijke wens tot verlenging altijd naar de waarde van de woning. Als de waarde van de woning lager is dan de resterende hypotheek (of in de buurt ligt van dat bedrag), dan zal de geldverstrekker (gedeeltelijke) aflossing eisen. Hoe lager jouw hypotheek is ten opzichte van de waarde van jouw woning, hoe lager de risicoklasse is. Hoe lager de risicoklasse, hoe minder rente je betaalt.

  5. Ander vermogen
  Het kan zijn dat je over vermogen beschikt, bijvoorbeeld omdat je beleggingen hebt, een spaar- of beleggingspolis, of een erfenis hebt ontvangen. Dit eigen geld kun je gebruiken om jouw hypotheek nu (of in de toekomst) te verlagen.

  6. Hypotheekrenteaftrek
  De hypotheekrenteaftrek is beperkt tot maximaal 30 jaar. Deze 30 jaar is alleen van toepassing als je aan alle fiscale voorwaarden voldoet. Anders is deze periode korter. Daarnaast is het de afgelopen jaren een trend, dat de hypotheekrenteaftrek steeds verder beperkt wordt. Hierdoor stijgen jouw netto maandlasten. Als je geen hypotheekrenteaftrek meer hebt, zijn de netto maandlasten gelijk aan de bruto maandlasten. Hierdoor wordt het maximale hypotheekbedrag dat je kunt lenen lager.

  Meer zekerheid over betaalbaarheid en aflossing

  Een andere hypotheekvorm, een extra aflossing of rentemiddeling. Er zijn veel manieren om de betaalbaarheid van jouw hypotheek te verbeteren en de aflossing veilig te stellen. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op. Wij geven je graag antwoord op al je financiële vragen.

  Veelgestelde vragen

  Wat betekent een BKR registratie?

  Een BKR registratie kan gevolgen hebben voor de financieringsaanvraag. Je staat bij BKR geregistreerd als er een contract is gesloten met een financiele verplichting dit is doorgaans slechts bij een kredietverstrekker. Sinds enige tijd is ook de mobiel aanbieder waarbij er een contract op afbetaling met een doorlopende verplichting van meer dan € 250,- van toepassing is ook verplicht om hier een registratie bij het BKR van te maken. Dit is ter bescherming van u en ter bescherming voor een mogelijke andere kredietaanbieder om over creditering tegen te gaan. Een registratie hoeft niet negatief te zijn, echter indien er niet aan de verplichtingen word voldaan dan is de kredietaanbieder verplicht de op de registratie een achterstandscodering te melden.

  De achterstandscodering kan zeker gevolgen hebben. Laat je hierover goed informeren, onze hypotheekadviseur licht het een en ander graag toe.

  Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?

  Indien de werkgever op de werkgeversverklaring een intentie uitspreekt waarbij het dienstverband voor bepaalde tijd na verlenging wordt voorgezet voor onbepaalde tijd is dat doorgaans voldoende voor de reguliere geldverstrekker. Ook in geval een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet voor onbepaalde tijd bestaat er een mogelijkheid om het gemiddeld inkomen uit de laatste 3 jaar te herleiden, dit noemt met flexinkomen. Tegenwoordig zijn er in overleg met diverse uitzendorganisatie mogelijkheden om een toetsinkomen vast te leggen. We bespreken de mogelijkheden graag..

  Wat betekent kadaster?

  Nadat de hypotheek tot stand is gekomen schrijft de notaris het hypotheekrecht op de woning in bij het Kadaster. Ook wel ‘het hypotheekregister’ genoemd. Dit tot zekerheid voor de geldverstrekker.