Een oriënterend gesprek is gratis

Maak hier uw afspraak
Cookie
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

 Telefonisch bereikbaar (lokaal tarief) van ma t/m vrij van 8:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Mijn hypotheek en pensioen

Besparen hypotheek nu en straks

Met onderstaande rekentool bieden wij het rapport ‘mijn hypotheek nu en straks’ aan. Hiermee krijgt u inzicht krijgt in het benodigde inkomen (en de betaalbaarheidsrisico’s) voor uw hypotheek op momenten als einde rentevaste periode, einde hypotheekrenteaftrek en pensionering. Hierbij zijn we uitgegaan van de huidige wettelijke leennormen. Maak hier een berekening.

Mijn hypotheek nu & straks

Wat nu?

Geven de uitkomsten een goed beeld en kunnen wij u ergens bij helpen?

  • Neem direct contact met ons op
  • Samen kijken we naar uw situatie
  • (Waar mogelijk) kijken we naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren. Denk daarbij aan mogelijkheden zoals extra aflossen of het (gedeeltelijk) omzetten van uw hypotheek.

Let op:
In het rapport leest u wat de mogelijkheden zijn om (indien nodig) tijdig actie te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan extra aflossing(en) of een omzetting van de aflossingsvrije hypotheek naar een hypotheekvorm waarbij u maandelijks aflost. De uitkomsten in dit rapport, zoals het hypotheekcijfer en de beoordeling van uw hypotheeksituatie op verschillende momenten, zijn gebaseerd op de door uw ingevulde gegevens. Wij hebben hierop geen controle uitgevoerd.  

De bevindingen in het rapport zijn tot stand gekomen door de door u ingevoerde gegevens op het gebied van inkomen, vermogen en woningwaarde te koppelen aan de huidige leennormen voor hypotheken. Deze leennormen zijn o.a. gebaseerd op een 'toetsrente' waarbij er wordt getoetst als ware de hypotheekrente 5% op momenten als einde rentevaste periode, pensionering, einde hypotheekrenteaftek en einde looptijd.

Voldoende inkomen bij pensioen

Om ook tijdens uw pensioen de huidige levensstandaard aan te houden, is er voldoende inkomen nodig. Een pensioen als aanvulling op de AOW is daarvoor de meest voor de hand liggende oplossing. Echter, het pensioen kan lager uitvallen dan verwacht, doordat u bijv. van werkgever wisselt. Hierdoor kan een pensioengat ontstaan. Tegenwoordig kijkt men niet meer naar het laatst verdiende loon, maar naar het gemiddelde verdiende loon uit uw loopbaan. 

AOW

De AOW-leeftijd schuift telkens op. Nu ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar maar de komende jaren stijgt deze verder naar minimaal 67 jaar en drie maanden.

Nabestaandenpensioen

Kijk goed naar wat er geregeld is voor uw partner bij overlijden. Vaak heeft uw partner recht op een nabestaandenpensioen van de pensioenuitvoerder. De hoogte van het nabestaandenpensioen na pensionering wijkt af van het nabestaandenpensioen voor de pensioendatum. Bent u ooit gescheiden? Dan heeft uw ex-partner vaak recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit pensioen gaat af van het nabestaandenpensioen voor uw huidige partner.

Meer zekerheid over betaalbaarheid en aflossing

Een andere hypotheekvorm, een extra aflossing of rentemiddeling. Er zijn veel manieren om de betaalbaarheid van uw hypotheek te verbeteren en de aflossing veilig te stellen. Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op. Wij geven u graag antwoord op al uw financiële vragen.

Veelgestelde vragen

Wat betekent een BKR registratie?

Een BKR registratie kan gevolgen hebben voor de financieringsaanvraag. Je staat bij BKR geregistreerd als er een contract is gesloten met een financiele verplichting dit is doorgaans slechts bij een kredietverstrekker. Sinds enige tijd is ook de mobiel aanbieder waarbij er een contract op afbetaling met een doorlopende verplichting van meer dan € 250,- van toepassing is ook verplicht om hier een registratie bij het BKR van te maken. Dit is ter bescherming van u en ter bescherming voor een mogelijke andere kredietaanbieder om over creditering tegen te gaan. Een registratie hoeft niet negatief te zijn, echter indien er niet aan de verplichtingen word voldaan dan is de kredietaanbieder verplicht de op de registratie een achterstandscodering te melden.

De achterstandscodering kan zeker gevolgen hebben. Laat je hierover goed informeren, onze hypotheekadviseur licht het een en ander graag toe.

Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?

Indien de werkgever op de werkgeversverklaring een intentie uitspreekt waarbij het dienstverband voor bepaalde tijd na verlenging wordt voorgezet voor onbepaalde tijd is dat doorgaans voldoende voor de reguliere geldverstrekker. Ook in geval een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet voor onbepaalde tijd bestaat er een mogelijkheid om het gemiddeld inkomen uit de laatste 3 jaar te herleiden, dit noemt met flexinkomen. Tegenwoordig zijn er in overleg met diverse uitzendorganisatie mogelijkheden om een toetsinkomen vast te leggen. We bespreken de mogelijkheden graag..

Wat betekent kadaster?

Nadat de hypotheek tot stand is gekomen schrijft de notaris het hypotheekrecht op de woning in bij het Kadaster. Ook wel ‘het hypotheekregister’ genoemd. Dit tot zekerheid voor de geldverstrekker.

Kan ik als zzp'er een hypotheek afsluiten?

Wilt u als zzp'er een huis kopen? Hiervoor moet u jaarcijfers aantonen van de afgelopen drie jaar. Op basis hiervan berekent de bank wat uw maximale hypotheek is. Afhankelijk van uw arbeidsverleden in loondienst en de vooruitzichten in uw huidige branche mag deze periode soms korter zijn.