Een ori├źnterend gesprek is gratis

Maak hier uw afspraak
Cookie
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

 Telefonisch bereikbaar (lokaal tarief) van ma t/m vrij van 8:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Arbeidsongeschiktheid & Inkomen

Besparen aov

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt u tegen het verlies van inkomen. Bereken hier de premie en sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af.

Verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Honderdduizenden mensen in Nederland zijn arbeidsongeschikt. Bijzonder vervelend als u dat ook overkomt. Niet alleen vervelend omdat u dan waarschijnlijk minder kan dan wanneer u helemaal gezond zou zijn, maar vooral omdat het in de meeste gevallen ook een verlies van inkomen betekent.

U wordt ziek of raakt uw baan kwijt. Het kan zomaar gebeuren. Of nog erger; uw partner komt te overlijden. In al deze gevallen kan dat voor grote veranderingen in het inkomen zorgen. Maar de hypotheeklasten lopen wel door en moeten natuurlijk gewoon betaald worden. Voor dat risico kunt u uzelf verzekeren en een inkomensverzekering afsluiten. Soms is zo'n verzekering zelfs verplicht.

Inkomsten na arbeidsongeschiktheid

Na uw arbeidsongeschiktheid kan het inkomen bestaan uit:

  • Eigen inkomsten
  • Uitkering uit de Wet werk en Inkomsten naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Uitkering uit een verzekering

Wat gebeurt er met de hypotheek?

Het is waarschijnlijk het grootste bezit wat u samen heeft: uw huis. Als één van beiden arbeidsongeschikt raakt, is dat al moeilijk genoeg. En wat als u geen partner heeft om op terug te vallen? Het is daarom verstandig om bij het afsluiten van uw hypotheek dit soort zaken goed te regelen. Het is dan ook belangrijk om een goed antwoord te hebben op onderstaande vragen.

  • Wat voor voorzieningen zijn er voor als ik arbeidsongeschikt raak?
  • Kan ik mijn hypotheek en vaste lasten dan nog wel betalen?
  • Ben ik bereid mijn huis te verkopen of zorg ik ervoor dat dit niet nodig is?

Wat is een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) zorgt voor een (gedeeltelijke) compensatie van het verlies van inkomen op het moment dat u niet meer (volledig) kan werken. Die compensatie kan een groot bedrag in één keer zijn of een maandelijkse uitkering totdat u een vooraf afgesproken leeftijd hebt bereikt. Iedereen kan een aov afsluiten. Vooral zelfstandig ondernemers sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, omdat er voor deze groep vanuit de overheid geen sociale zekerheid bestaat bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is er verzekerd?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u tegen het verlies van inkomen door een ongeval of door ziekte. Een aov kan het verschil in inkomen (gedeeltelijk) compenseren. Bij zelfstandig ondernemers die zwanger zijn en hierdoor inkomen verliezen, kan een aov ook uitkeren.

Eigen risico termijn
Houd er rekening mee dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een eigen risicotermijn heeft. Hierdoor ontvangt u in de meeste gevallen niet direct een uitkering zodra u arbeidsongeschikt raakt. Hoe langer de eigen risicotermijn van de verzekering, hoe groter de korting op de premie.

Wat kost een AOV?

De hoogte van de premie voor een aov hangt van een aantal dingen af. Hoe groot is het deel van uw inkomen dat u wilt verzekeren? Wat is de eigen risicotermijn? Ook uw leeftijd, uw beroep en uw huidige gezondheidstoestand worden in de premieberekening meegenomen.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mij aan te raden?
Of het voor u aan te raden is om een aov af te sluiten hangt echt af van uw persoonlijke situatie. Bent u de enige in het gezin met inkomen of heeft uw partner ook werk waarmee een eventuele terugval in inkomen goed op te vangen is? Misschien heeft u wel een behoorlijk bedrag op de spaarrekening staan waarmee u het een flinke tijd uit kan houden. Zo zijn er veel verschillende zaken die in de overweging van een aov meegenomen moeten worden.

De aov is best een dure verzekering. Ons advies is dan ook om alles zorgvuldig op een rijtje te zetten zodat u een zorgvuldig besluit kan nemen. Uiteraard kunnen wij u helpen bij dat besluit om wel of niet een aov af te sluiten.

Welke soorten inkomensverzekeringen zijn er?

Inkomensverzekeringen zijn er in veel soorten. In grote lijnen kunt u deze verzekeringen in de  volgende twee groepen verdelen: 

1. Werk en inkomen

Het risico dat u door ziekte of een ongeval plotseling minder inkomen krijgt kunt u met dit soort verzekeringen afdekken. Bijvoorbeeld:

WIA-verzekeringen: 
Hiermee bent u als werknemer in loondienst gedekt wanneer u voor een bepaalde periode niet meer kan werken en minder inkomen ontvangt. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: 
Deze verzekering dekt ook het risico van minder inkomen, maar is meer bedoeld als arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers.

2. Voor huiseigenaren

De meeste mensen die een huis kopen, hebben daarvoor een hypotheek nodig. Een hypotheek is een lening voor een groot bedrag. Rente en aflossing moeten daarbij over een lange tijd (terug)betaald worden. Om te voorkomen dat u door bepaalde gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden niet meer aan die verplichting kan voldoen kunt u een verzekering afsluiten. Soms worden deze verzekeringen (bijvoorbeeld een woonlasten- of overlijdensrisicoverzekering) ook door de geldverstrekker verplicht gesteld.

Woonlastenverzekering:
Dit soort verzekeringen zorgen in het geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid voor een aanvulling op uw inkomen. Hierdoor kunt u toch de woonlasten blijven betalen.

Overlijdensrisicoverzekering:
De hypotheekverstrekker zal ook in het geval dat u of uw partner komt te overlijden, willen dat er aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Als u een overlijdensrisicoverzekering heeft, wordt er een bedrag uitgekeerd waarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.

Besparen aov

Financieel advies van een specialist nodig?

Of een inkomensverzekering voor u wenselijk is, en zo ja welke dan, hangt van meerdere factoren af. Wij kunnen u hier uitstekend bij helpen en adviseren. Heeft u een vraag over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem gerust contact met ons op. Onze financieel adviseurs zijn u graag van dienst! 

Veelgestelde vragen

Wat betekent een BKR registratie?

Een BKR registratie kan gevolgen hebben voor de financieringsaanvraag. Je staat bij BKR geregistreerd als er een contract is gesloten met een financiele verplichting dit is doorgaans slechts bij een kredietverstrekker. Sinds enige tijd is ook de mobiel aanbieder waarbij er een contract op afbetaling met een doorlopende verplichting van meer dan € 250,- van toepassing is ook verplicht om hier een registratie bij het BKR van te maken. Dit is ter bescherming van u en ter bescherming voor een mogelijke andere kredietaanbieder om over creditering tegen te gaan. Een registratie hoeft niet negatief te zijn, echter indien er niet aan de verplichtingen word voldaan dan is de kredietaanbieder verplicht de op de registratie een achterstandscodering te melden.

De achterstandscodering kan zeker gevolgen hebben. Laat je hierover goed informeren, onze hypotheekadviseur licht het een en ander graag toe.

Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?

Indien de werkgever op de werkgeversverklaring een intentie uitspreekt waarbij het dienstverband voor bepaalde tijd na verlenging wordt voorgezet voor onbepaalde tijd is dat doorgaans voldoende voor de reguliere geldverstrekker. Ook in geval een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet voor onbepaalde tijd bestaat er een mogelijkheid om het gemiddeld inkomen uit de laatste 3 jaar te herleiden, dit noemt met flexinkomen. Tegenwoordig zijn er in overleg met diverse uitzendorganisatie mogelijkheden om een toetsinkomen vast te leggen. We bespreken de mogelijkheden graag..

Wat betekent kadaster?

Nadat de hypotheek tot stand is gekomen schrijft de notaris het hypotheekrecht op de woning in bij het Kadaster. Ook wel ‘het hypotheekregister’ genoemd. Dit tot zekerheid voor de geldverstrekker.

Kan ik als zzp'er een hypotheek afsluiten?

Wilt u als zzp'er een huis kopen? Hiervoor moet u jaarcijfers aantonen van de afgelopen drie jaar. Op basis hiervan berekent de bank wat uw maximale hypotheek is. Afhankelijk van uw arbeidsverleden in loondienst en de vooruitzichten in uw huidige branche mag deze periode soms korter zijn.