Ori├źnterend gesprek is gratis

Maak hier een afspraak
Cookie
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

 Telefonisch bereikbaar (lokaal tarief) van ma t/m vrij van 8:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Arbeidsongeschiktheid & Inkomen

Besparen aov

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt je tegen het verlies van inkomen. Bereken hier de premie en sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af.

Verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Honderdduizenden mensen in Nederland zijn arbeidsongeschikt. Bijzonder vervelend als jou dat ook overkomt. Niet alleen vervelend omdat je dan waarschijnlijk minder kan dan wanneer je helemaal gezond zou zijn, maar vooral omdat het in de meeste gevallen ook een verlies van inkomen betekent.

Je wordt ziek of raakt je baan kwijt. Het kan zomaar gebeuren. Of nog erger en je partner komt te overlijden. In al deze gevallen kan dat voor grote veranderingen in je inkomen zorgen. Maar je huur of hypotheek lopen wel door en moet natuurlijk gewoon betaald worden. Voor dat risico kun je jezelf verzekeren en een inkomensverzekering afsluiten. Soms is zo'n verzekering zelfs verplicht

Wat is een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) zorgt voor een (gedeeltelijke) compensatie van het verlies van inkomen op het moment dat je niet meer (volledig) kan werken. Die compensatie kan een groot bedrag in één keer zijn of bijvoorbeeld een maandelijkse uitkering totdat je een vooraf afgesproken leeftijd hebt bereikt. Iedereen kan een aov afsluiten. Vooral zelfstandig ondernemers sluiten zo'n verzekering, omdat er voor die groep vanuit de overheid geen sociaal zekerheid bestaat bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is er verzekerd?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert je tegen het verlies van inkomen door een ongeval of door ziekte. Een aov kan het verschil in inkomen (gedeeltelijk) compenseren. Een aov kan ook uitkeren bij zelfstandig ondernemers die inkomen verliezen omdat ze zwanger zijn.

Eigen risico termijn
Houd er rekening mee dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een eigen risicotermijn heeft. Hierdoor ontvang je in de meeste gevallen niet direct een uitkering zodra je arbeidsongeschikt raakt. Hoe langer de eigen risicotermijn van de verzekering, hoe groter de korting op de premie.

Wat kost een AOV?

De hoogte van de premie voor een aov hangt van een aantal dingen af. Hoe groot is het deel van je inkomen dat je wil verzekeren? Wat is de eigen risicotermijn? Ook leeftijd, je beroep en je huidige gezondheidstoestand worden in de premieberekening meegenomen.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mij aan te raden?
Of het voor jou aan te raden is om een aov af te sluiten hangt echt af van je persoonlijke situatie. Ben je de enige in het gezin met inkomen of heeft je partner ook werk waarmee een eventuele terugval in inkomen goed op te vangen is? Misschien heb je wel een behoorlijk bedrag op je spaarrekening staan waarmee je het ook een flinke tijd uit kan houden. Zo zijn er veel verschillende zaken die in de overweging van een aov meegenomen moeten worden.

De aov is best een dure verzekering. Ons advies is dan ook om alles zorgvuldig op een rijtje te zetten zodat je een zorgvuldig besluit kan nemen. Uiteraard kunnen wij je helpen bij dat besluit om wel of niet een aov af te sluiten.

Welke soorten inkomensverzekeringen zijn er?

Inkomensverzekeringen zijn er in veel soorten. In grote lijnen kun je deze verzekeringen in de  volgende twee groepen verdelen: 

1. Werk en inkomen

Het risico dat je door ziekte of een ongeval plotseling minder inkomen krijgt kan je met dit soort verzekeringen afdekken. Bijvoorbeeld:

WIA-verzekeringen: 
Hiermee ben je als werknemer in loondienst gedekt wanneer je voor een bepaalde periode niet meer kan werken en minder inkomen ontvangt. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: 
Deze verzekering dekt ook het risico van minder inkomen, maar is meer bedoeld als arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers.

2. Voor huiseigenaren

De meeste mensen die een huis kopen, hebben daarvoor een hypotheek nodig. Een hypotheek is een lening voor een groot bedrag. Rente en aflossing moeten daarbij over een lange tijd (terug)betaald worden. Om te voorkomen dat je door bepaalde gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden niet meer aan die verplichting kan voldoen kun je een verzekering afsluiten. Soms worden deze verzekeringen (bijvoorbeeld een woonlasten- of overlijdensrisicoverzekering) ook door de geldverstrekker verplicht gesteld.

Woonlastenverzekering:
Dit soort verzekeringen zorgen in het geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid voor een aanvulling op je inkomen. Hierdoor kun je toch de woonlasten blijven betalen.

Overlijdensrisicoverzekering:
De hypotheekverstrekker zal ook in het geval dat jij of je partner komt te overlijden, willen dat er aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Als je een overlijdensrisicoverzekering hebt, wordt er een bedrag uitgekeerd waarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.

Besparen aov

Financieel advies van een specialist nodig?

Of een inkomensverzekering voor jou wenselijk is, en zo ja welke dan, hangt van meerdere factoren af. Wij kunnen je hier uitstekend bij helpen en adviseren. Heb je een vraag over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem gerust contact met ons op. Onze financieel adviseurs zijn je graag van dienst! 

Veelgestelde vragen

Wat betekent een BKR registratie?

Een BKR registratie kan gevolgen hebben voor de financieringsaanvraag. Je staat bij BKR geregistreerd als er een contract is gesloten met een financiele verplichting dit is doorgaans slechts bij een kredietverstrekker. Sinds enige tijd is ook de mobiel aanbieder waarbij er een contract op afbetaling met een doorlopende verplichting van meer dan € 250,- van toepassing is ook verplicht om hier een registratie bij het BKR van te maken. Dit is ter bescherming van u en ter bescherming voor een mogelijke andere kredietaanbieder om over creditering tegen te gaan. Een registratie hoeft niet negatief te zijn, echter indien er niet aan de verplichtingen word voldaan dan is de kredietaanbieder verplicht de op de registratie een achterstandscodering te melden.

De achterstandscodering kan zeker gevolgen hebben. Laat je hierover goed informeren, onze hypotheekadviseur licht het een en ander graag toe.

Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?

Indien de werkgever op de werkgeversverklaring een intentie uitspreekt waarbij het dienstverband voor bepaalde tijd na verlenging wordt voorgezet voor onbepaalde tijd is dat doorgaans voldoende voor de reguliere geldverstrekker. Ook in geval een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet voor onbepaalde tijd bestaat er een mogelijkheid om het gemiddeld inkomen uit de laatste 3 jaar te herleiden, dit noemt met flexinkomen. Tegenwoordig zijn er in overleg met diverse uitzendorganisatie mogelijkheden om een toetsinkomen vast te leggen. We bespreken de mogelijkheden graag..

Wat betekent kadaster?

Nadat de hypotheek tot stand is gekomen schrijft de notaris het hypotheekrecht op de woning in bij het Kadaster. Ook wel ‘het hypotheekregister’ genoemd. Dit tot zekerheid voor de geldverstrekker.